جاری
تمبر پستی یا جاری از متداولترین انواع تمبرها هستند که معمولا از نظر اندازه کوچکتر از تمبرهای یادگاری می باشند. این تمبرها معمولا در شمارگان زیاد و بیش از یکبار چاپ می شوند. آنها توسط اداره پست برای یک مدت زمان طولانی در معرض فروش قرار می گیرند و طوری طراحی شده اند تا نیازهای پستی روزانه یک کشور را مرتفع کنند. بطور معمول، تمبرهای پستی شامل ارقامی...
تمبر پستی یا جاری از متداولترین انواع تمبرها هستند که معمولا از نظر اندازه کوچکتر از تمبرهای یادگاری می باشند. این تمبرها معمولا در شمارگان زیاد و بیش از یکبار چاپ می شوند. آنها توسط اداره پست برای یک مدت زمان طولانی در معرض فروش قرار می گیرند و طوری طراحی شده اند تا نیازهای پستی روزانه یک کشور را مرتفع کنند. بطور معمول، تمبرهای پستی شامل ارقامی می شوند که نرخ های جاری پستی را پوشش می دهند. این تمبرها همانند تمبرهای یادبود جنبه کلکسیونی نیز دارند.
بیشتر

جاری هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.

زیرشاخه ها