کاتالوگ
برای وارد شدن اصولی و علمی به دنیای شیرین مجموعه داری نیازمند کسب اطلاعات و آگاهی های اولیه ی آن می باشیم. یکی از ضروری ترین راه های کسب این اطلاعات بهره گرفتن از نصایح و تجربیات پیشکسوتان و خبرگان این امر و همچنین تهیه و مطالعه کتابها یا راهنماهای مربوطه می باشد چراکه در غیر اینصورت در آینده دچار سردرگمی و متحمل خساراتی خواهیم شد. بنابراین اگر ...
برای وارد شدن اصولی و علمی به دنیای شیرین مجموعه داری نیازمند کسب اطلاعات و آگاهی های اولیه ی آن می باشیم. یکی از ضروری ترین راه های کسب این اطلاعات بهره گرفتن از نصایح و تجربیات پیشکسوتان و خبرگان این امر و همچنین تهیه و مطالعه کتابها یا راهنماهای مربوطه می باشد چراکه در غیر اینصورت در آینده دچار سردرگمی و متحمل خساراتی خواهیم شد. بنابراین اگر تازه شروع به گرداوری مجموعه ای کرده اید به شما توسیه می شود که با تهیه کتاب های راهنما و مطالعه آنها با آگاهی و چشم باز وارد دنیای شیرین مجموعه داری شوید و در اینصورت مطمین باشید که در آینده کمتر دچار سردرگمی و یا متحمل ضرر خواهید شد. در این بخش تلاش می کنیم تا کتاب ها و کاتالوگ های موجود در بازار را معرفی و در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.
بیشتر

کاتالوگ 3 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 3 از 3 آیتم
نمایش 1 - 3 از 3 آیتم